Advocaat diefstal 

 Diefstal en fraude zijn strafbare feiten waarbij je op onrechtmatige wijze andermans eigendom in bezit neemt. Diefstal en fraude worden ook wel vermogensdelicten genoemd. Vermogensdelicten worden vaak als minder schokkend ervaren dan geweldsdelicten. Mensen vinden ze vooral lastig. Maar op vermogensdelicten staan hoge (cel)straffen. Wordt u verdacht van een vermogensdelict? Schakel dan zo snel mogelijk een advocaat in. Zo weet u wat u beter wel of juist niet kunt zeggen tijdens een verhoor. Zo kan soms vervolging worden voorkomen.

Er worden twee soorten diefstal onderscheiden. Bij eenvoudige diefstal moet worden gedacht aan:

 • Winkeldiefstal
 • Zakkenrollerij
 • Fietsendiefstal
 • Koperdiefstal
 • Diefstal van stroom bij wietplantages

We kennen naast eenvoudige diefstal ook de zogenaamde gekwalificeerde diefstallen:

 • Diefstal van werkgever
 • Gewapende overval
 • Inbraak / inklimming / insluiping / huisvredebreuk
 • Afpersing
 • Verduistering
 • Met geweldpleging (‘straatroof’), waarbij het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel als extra verzwarende omstandigheid geldt
 • Bij rampen zoals brand, explosie, watersnood, schipbreuk, spoorwegongeval, oproer, muiterij of oorlogsnood (plunderen)

Pro deo advocaat

Vaak is het mogelijk om strafzaken pro deo te behandelen. We noemen dit ook wel procederen op basis van gefinancierde rechtsbijstand of  ‘op toevoeging’. Ik bespreek met u de mogelijkheden zodra ik uw zaak in behandeling neem en regel dit voor u. Ik werk waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Stel vrijblijvend uw vraag

Ik begeleid u volledig bij uw strafzaak en daarbij staat een zo goed mogelijke afloop van uw zaak uiteraard voorop. U staat niet alleen.

Stel vrijblijvend uw vraag; bel (lokaal tarief). Of mail uw vraag.

Pro Deo advocaat

Vaak is het mogelijk om zaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra zij uw zaak in behandeling neemt. Het kantoor werkt waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Stel vrijblijvend uw vraag