Diefstal advocaat

Diefstal en fraude zijn strafbare feiten waarbij je eigendom van een ander in bezit neemt waar je geen recht op hebt. Zo noemen we diefstal ook wel een vermogensdelict. Vermogensdelicten worden vaak als minder schokkend ervaren dan geweldsdelicten. Mensen vinden ze vooral lastig. Maar op vermogensdelicten staan hoge (cel)straffen. Wordt u verdacht van een vermogensdelict? Schakel dan zo snel mogelijk een diefstal advocaat in. Zo weet u wat u beter wel of juist niet kunt zeggen tijdens een verhoor. Zo kan soms vervolging worden voorkomen.

Advocaat diefstal Eva Kool helpt u als u wordt verdacht van diefstal

Diefstal advocaat voor eenvoudige diefstal

Er worden twee soorten diefstal onderscheiden. Bij eenvoudige diefstal moet worden gedacht aan:

 • Winkeldiefstal
 • Zakkenrollerij
 • Fietsendiefstal
 • Koperdiefstal
 • Diefstal van stroom bij wietplantages

Gekwalificeerde diefstal

Ook kennen we bij diefstal de zogenaamde gekwalificeerde diefstallen:

 • Diefstal van werkgever
 • Gewapende overval
 • Inbraak, inklimming, insluiping of huisvredebreuk
 • Afpersing
 • Verduistering
 • Met geweldpleging (‘straatroof’), waarbij het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel als extra verzwarende omstandigheid geldt
 • Bij rampen zoals brand, explosie, watersnood, schipbreuk, spoorwegongeval, oproer, muiterij of oorlogsnood (plunderen)

Stel vrijblijvend uw vraag