Advocaat witwassen

Eva Kool is advocaat witwassen en heeft veel ervaring met de diverse soorten van witwassen. Witwassen houdt kort gezegd in dat iemand de herkomst van crimineel geld of zaak verhult, dus aan het zicht onttrekt. Dit gebeurt met de bedoeling om vermogen te kunnen uitgeven dat met een strafbaar feit is verdiend, zonder dat dit wordt opgemerkt door justitie zodat dit in beslag wordt genomen of dat via het geld de dader van het misdrijf kan opsporen. Witwassen is in Nederland strafbaar gesteld.

Vrouw met een grote koffer contact geld

Soorten witwassen

Als advocaat witwassen heb ik ervaring met verschillende soorten witwassen:

  • Opzetwitwassen – bij opzetwitwassen wist een verdachte dat het geld of de zaak van een misdrijf afkomstig was.
  • Gewoontewitwassen – als u van witwassen een gewoonte maakt, het vaker pleegt met een bepaald patroon, dan kunt u worden veroordeeld voor gewoontewitwassen. Hierop staat een zwaardere
    straf, omdat het niet bij een enkele keer is gebleven. Zeker als sprake is van medeplegen en/of een groep van verdachten die een crimineel samenwerkingsverband vormen, kan sprake zijn van een eis tot een langdurige gevangenisstraf.
  • Schuldwitwassen – bij schuldwitwassen had de verdachte moeten weten dat het geld of de zaak afkomstig was van een misdrijf.  Het gaat dan om een redelijke mate van schuld; niet elke onnozelheid of onzorgvuldigheid leidt tot een verwijtbare omvang van schuld voor witwassen. Er is veel jurisprudentie over witwassen en over de mate van schuld en wetenschap.

Ook als u opzettelijk gebruik maakt van een gestolen zaak, kunt u worden beschuldigd van witwassen.

Het witgewassen vermogen moet dus uit een strafbaar feit afkomstig zijn maar het gronddelict hoeft niet bewezen te worden. Het gronddelict kan een criminele activiteit zijn,  zoals drugshandel, maar ook vermogen uit legale arbeid waarover geen aangifte bij de belastingdienst is gedaan (ook wel zwart geld genoemd) levert het delict witwassen op.

Manieren van witwassen

Witwassen kan op verschillende manieren:

  • nationaal en internationaal
  • online en offline
  • via casinowinsten
  • of valse facturen.

Strafmaat voor witwassen

Op witwassen staan flinke straffen. Zeker bij gewoontewitwassen is een gevangenisstraf niet uitgesloten. Het Openbaar Ministerie neemt witwassen hoog op. Een verdenking van witwassen moet zeer serieus worden genomen en het inschakelen van een deskundig advocaat in een dergelijke strafzaak is van belang.

Verdacht van witwassen

Als u wordt verdacht van witwassen is het verstandig direct een ervaren advocaat in te schakelen. Zowel van de verdachte als van de verdediging wordt namelijk veel verwacht in dergelijke zaken. Zich beroepen op het zwijgrecht is in dit soort zaken niet meer voldoende. Volgens de jurisprudentie wordt van een verdachte van witwassen geeist dat hij een verklaring geeft voor de herkomst van het geld of de zaak die van misdrijf afkomstig. De verklaring moet concreet, enigszins verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk zijn. Het kan dus verstandig zijn al in een vroeg stadium van de strafzaak een aannemelijke verklaring te geven voor de herkomst van geld of de zaak.

Het inschakelen van een deskundig advocaat bij een verdenking van witwassen is zeer belangrijk. De gevolgen van een veroordeling kunnen groot zijn: niet alleen strafblad, maar ook is niet uitgesloten dat u te maken krijgt met een ontnemingsvordering. Ook kan het geld of goed, als dat al in beslag is genomen, eventueel verbeurd worden verklaard of onttrokken worden aan het verkeer. U krijgt het dan niet meer terug.

Lichtere vormen van witwassen

Bij lichtere vormen van witwassen kunt u worden opgeroepen om te verschijnen bij een OM-zitting. Dit is een gesprek met de Officier van Justitie, waarbij u een straf krijgt aangeboden om niet voor de rechter te hoeven verschijnen. Dit kan een stevige boete of werkstraf zijn. Ook kan schadevergoeding aan een benadeelde onderwerp van gesprek zijn bij een dergelijke zitting.

Bij een OM-zitting in verband met witwassen is het niet verstandig hier alleen naar toe te gaan. Ik bemerk regelmatig dat een zaak wordt geseponeerd als ik de zaak juridisch heb bepleit. Wat mij bovendien opvalt is dat het Openbaar Ministerie zwakke zaken in het voortraject probeert af te doen. Dergelijke zwakke zaken zouden bij de rechter tot vrijspraak hebben geleid. Laat dus altijd een ervaren strafrechtadvocaat uw zaak beoordelen, voordat u naar een OM-zitting voor witwassen gaat. Dit kan een wereld van verschil maken.

Wordt u verdacht van witwassen? Neem dan direct contact met mij op.

Stel vrijblijvend uw vraag