Juridische informatie

Statutair

Kool Advocaten
Puntegaalstraat 179
3024EB Rotterdam

KVK 24452133
Vestigingsnr. 000006375693

Model openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur

Mr. Eva A. Kool heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Klachten

Voor klachten over vergoedingsnota’s, specificatie van geleverde diensten, servicekwaliteit, acties door Kool Advocaten, en / of andere kwesties met betrekking tot Kool Advocaten, kunt u op elk gewenst moment contact opnemen met de Klachtenfunctionaris. Hiervoor verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden. We zullen onmiddellijk bevestigen dat we uw klacht hebben ontvangen, waarbij we tegelijkertijd aangeven hoe deze zal worden behandeld.