Civiel jeugdrecht

Het civiel jeugdrecht is voor jongeren die jonger zijn dan 18 jaar.

Bijzonder curator

Minderjarige mogen in principe niet zelf procederen. Maar soms moet er iemand zijn die opkomt voor de belangen van het kind, in de rechtszaal en daarbuiten. Denk daarbij aan vechtscheidingen waarbij het belang van het kind in de knel komt. Of als een vader een verzoek tot erkenning doet bij de rechtbank. Door erkenning verandert de afstammingssituatie van een kind. Dan kan een verzoek tot benoeming van een bijzonder curator worden gedaan. Eva Kool is gespecialiseerd bijzonder curator en vecht voor de belangen van de minderjarige.

Ondertoezichtstelling

Een minderjarige kan ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen hebben die zijn ontwikkeling naar volwassenheid belemmeren. Op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming kan dan een ondertoezichtstelling worden uitgesproken door de kinderrechter. Dit betekent dat een gezinsvoogd toezicht gaat houden op de opvoeding en de ontwikkeling van de minderjarige. In bepaalde gevallen kan een ondertoezichtstelling ook door een ouder of verzorger worden verzocht. Meestal wordt de ondertoezichtstelling uitgesproken voor een periode van één jaar. De ondertoezichtstelling kan telkens op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming door de kinderrechter verlengd worden, uiterlijk totdat de minderjarige achttien wordt.

Uit huis plaatsing

Soms schiet de ondertoezichtstelling tekort of is er een crisissituatie. Er kan dan worden verzocht om de minderjarige uit huis te plaatsen. Dit is een ingrijpend middel, want het betekent dat de minderjarige in een pleeggezin, in een hulpverleningsinstelling of, in het uiterste geval, in een instelling voor gesloten jeugdzorg wordt geplaatst.

Wordt een ondertoezichtstelling of (gesloten) uithuisplaatsing verzocht, bel mij dan voor bijstand of een uitgebreid advies.