Uithuisplaatsing

Stelt de Kinderrechter uw kind onder toezicht? Dan gaat een gezinsvoogd bij uw gezin meekijken. Soms vindt de gezinsvoogd het beter voor het kind als het uit huis wordt geplaatst. Uw kind moet dan tijdelijk ergens anders wonen. Daarvoor moet de gezinsvoogd een “machtiging uithuisplaatsing” aan de rechter vragen. De rechter beslist of de uithuisplaatsing doorgaat.

Het is een erg ingrijpende gebeurtenis, voor zowel ouders als kind. U kunt hierbij alle hulp gebruiken. Eva Kool zorgt ervoor dat de Kinderrechter ook uw kant van de zaak goed kent. Zo geven we samen tegenwicht aan de mening van de gezinsvoogd.

Is uw kind ontevreden over de hem of haar toegewezen advocaat? Eva Kool kijkt graag naar de zaak om te kijken of er iets beter had gekund en hoe dit alsnog kan worden rechtgetrokken.

Stel vrijblijvend uw vraag