Ondertoezichtstelling (OTS)

De Raad voor de Kinderbescherming kan zich zorgen maken over de ontwikkeling van uw kind. De Raad vraagt  de kinderrechter dan om uw kind onder toezicht te stellen. Ondertoezichtstelling betekent dat de rechter uw ouderlijk gezag beperkt. Een gezinsvoogd gaat dan bij uw gezin meekijken.

Ondertoezichtstelling is erg ingrijpend. De rechter mag dit dan ook alleen in uitzonderlijke situaties opleggen. De rechter kan bij de volgende situaties uw kind onder toezicht stellen:

  • Opvoedproblemen
  • Huiselijk geweld
  • Kindermishandeling
  • Problemen met de omgangsregeling

Duur ondertoezichtstelling

De kinderrechter bepaalt hoe lang uw kind onder toezicht wordt gesteld. Maximaal is dat 1 jaar. De kinderrechter kan dit daarna steeds met (maximaal) een jaar verlengen. Een ondertoezichtstelling is mogelijk tot uw kind 18 jaar is.

Uithuisplaatsing tijdens OTS

Meestal blijft uw kind tijdens de OTS thuis wonen. Maar soms is het beter als uw kind ergens anders woont. Bijvoorbeeld in een tehuis of pleeggezin. De gezinsvoogd vraagt dan de kinderrechter om toestemming om het kind uit huis te plaatsen. Loopt uw kind nu gevaar binnen uw gezin, dan moet uw kind snel uit huis worden geplaatst. Hiervoor bestaat een spoedprocedure. De kinderrechter kan dan op verzoek van de Raad een voorlopige OTS en uithuisplaatsing uitspreken.

De rechter kan bij de volgende situaties uw kind onder toezicht stellen:

  • Opvoedproblemen
  • Huiselijk geweld
  • Kindermishandeling
  • Problemen met de omgangsregeling

Besluit de kinderrechter uw kind onder toezicht te stellen? Dan voert een gecertificeerde instelling de maatregel uit en zorgt ervoor dat er een gezinsvoogd komt. U en uw kind zijn verplicht deze hulp te accepteren.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van een ots die de kinderrechter oplegt. Gemeenten maken hiervoor afspraken met gecertificeerde instellingen die in hun regio de maatregel uitvoert. Voor 1 januari 2015 stonden kinderen onder toezicht van Bureau Jeugdzorg.

De duur is maximaal 1 jaar. De kinderrechter kan de maatregel steeds met een jaar (of korter) verlengen. Een ondertoezichtstelling is mogelijk tot uw kind 18 jaar is.

 

Stel vrijblijvend uw vraag