Omgangsregeling

De meeste ouders willen, nadat de relatie is verbroken, hun kinderen blijven zien. Je blijft namelijk altijd ouder. Vaak gaat dit via een omgangsregeling. De omgangsregeling wordt, als het goed is, vastgelegd in het ouderschapsplan. Hierin staan regels over de omgang met het kind of de kinderen. Het is de bedoeling dat ouders deze samen afspreken. Lukt dit niet, dan stelt de rechters deze vast. De ouders moeten zich hier dan aan houden.

Veranderen van omgangsregeling

Helaas houden ouders zich niet altijd aan de omgangsregeling. Er ontstaan dan vaak ruzies. Dit is niet in het belang van de kinderen. De regeling kan alleen worden veranderd als beide ouders het hierover eens zijn. Een ouder mag niet zomaar de regeling stoppen. Ook kan de rechter de regeling wijzigen. Die kijkt dan vooral naar het belang van de kinderen.

Naleven van regeling

Wordt de omgangsregeling of het ouderschapsplan niet nageleefd? Dan kan uw advocaat contact leggen met uw ex-partner. Zo kunnen we proberen tot een oplossing te komen. In het ergste geval is het nodig een procedure te starten om zo de omgang af te dwingen.

Pro Deo advocaat

Vaak is het mogelijk om zaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra zij uw zaak in behandeling neemt. Het kantoor werkt waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Stel vrijblijvend uw vraag