Omgangsregeling

De meeste ouders willen, nadat de relatie is verbroken, hun kinderen blijven zien. Je blijft namelijk altijd ouder. Vaak gaat dit via een omgangsregeling. De omgangsregeling wordt, als het goed is, vastgelegd in het ouderschapsplan. Hierin staan regels over de omgang met het kind of de kinderen. Het is de bedoeling dat ouders deze samen afspreken. Lukt dit niet, dan stelt de rechters deze vast. De ouders moeten zich hier dan aan houden.

Veranderen van omgangsregeling

Helaas houden ouders zich niet altijd aan de omgangsregeling. Er ontstaan dan vaak ruzies. Dit is niet in het belang van de kinderen. De regeling kan alleen worden veranderd als beide ouders het hierover eens zijn. Een ouder mag niet zomaar de regeling stoppen. Ook kan de rechter de regeling wijzigen. Die kijkt dan vooral naar het belang van de kinderen.

Niet naleven van omgangsregeling

Wordt de omgangsregeling of het ouderschapsplan niet nageleefd? Dan kan uw advocaat contact leggen met uw ex-partner. Zo kunnen we proberen tot een oplossing te komen. In het ergste geval is het nodig een procedure te starten om zo de omgang af te dwingen.

Stel vrijblijvend uw vraag

Veelgestelde vragen over omgangsregelingen

Een omgangsregeling is een regeling waarbij de omgang tussen een kind en (meestal) de ouder wordt geregeld waar het kind niet bij woont, de niet-verzorgende ouder. Tegenwoordig wordt een omgangsregeling ook wel een zorgregeling genoemd. Ouders kunnen zelf een regeling overeenkomen. Meestal maakt deze dan deel uit van een ouderschapsplan. Als beide ouders het niet eens kunnen worden over een omgangs- of zorgregeling zal de rechter een omgangsregeling vaststellen waar beide ouders zich dan aan moeten houden. Het recht op omgang bestaat ook voor ouders die het kind niet hebben erkend en/of geen gezag hebben.

Als ouders uit elkaar gaan blijft het kind meestal bij de moeder. Toch heeft u als vader voldoende rechten om uw kind te zien en deel uit te maken van het leven van het kind. Uitgangspunt van de wet is dat het kind recht heeft op beide ouders.

Let op: het enkele feit dat er geen kinderalimentatie wordt betaald wil niet zeggen dat de niet-verzorgende ouder geen recht heeft op omgang.

Ouders kunnen een omgangsregeling zelf regelen. Maar soms lukt dit niet. Dan heeft u een advocaat nodig. De advocaat stelt dan een verzoekschrift op om een omgangsregeling of ouderschapsplan te wijzigen. Over het algemeen staat de rechter een wijziging toe, zeker als het verzoek goed is onderbouwd.

Als een ouder de omgangsregeling niet nakomt dan kan de andere ouder de weigerende partij door de rechter laten dwingen deze alsnog na te komen. Dit kan het snelste in kort geding, de spoed-procedure bij de rechtbank. Wel moet dan kunnen worden bewezen dat er een omgangsregeling bestond. Maar dat is tegenwoordig door WhatsApp meestal geen probleem meer.

Ja, Kool Advocaat heeft jarenlange ervaring met het ouderschapsplannen, waar de omgangsregeling onderdeel van is. Voor het wijzigen van de omgangsregeling en ook als uw partner de omgangsregeling niet nakomt, bent u bij Kool Advocaat aan het juiste adres.