Advocaat ouderlijk gezag

Een advocaat ouderlijk gezag helpt u met het verkrijgen van ouderlijk gezag. Als een kind binnen huwelijk (of geregistreerd partnerschap) is geboren, hebben beide ouders automatisch gezag. Maar de meeste kinderen worden niet meer in zo’n situatie geboren en dus moeten de ouders dit zelf regelen. De moeder heeft automatisch ouderlijk gezag. De vader kan alleen na erkenning van het kind gezag krijgen. Dus als u het kind heeft erkend, is er nog geen sprake van gezamenlijk gezag. U heeft dan dus nog niet het recht om mee te beslissen over de opvoeding. Bij de rechtbank vraagt u gezamenlijk gezag aan. Dit kan eenvoudig met behulp van uw DigiD.

Soms wil één van de ouders niet meewerken aan het verkrijgen van gezamenlijk gezag. Dat kan verschillende redenen hebben. De verzoekende ouder moet zich wenden tot de rechtbank. De verwerende ouder moet een verweerschrift indienen bij de rechtbank. De rechtbank stuurt altijd een exemplaar van het verzoekschrift aan de verwerende ouder. In de begleidende brief staat wanneer het verweerschrift uiterlijk moet zijn ontvangen. Het is belangrijk dat u contact met mij opneemt zodra u een dergelijke brief krijgt. De rechter kijkt of gezamenlijk gezag in het belang is van het kind.

Of u nu gezag wilt krijgen of juist wilt vermijden dat uw ex gezag krijgt: Eva Kool kan u adviseren en bij de procedure bijstaan.

Stel vrijblijvend uw vraag